UMDES Group

From UMDES Group Wiki
UMDES Group
Jump to: navigation, search
Line 21: Line 21:
 
*800 Dongchuan Rd<br />Shanghai, China, 200240
 
*800 Dongchuan Rd<br />Shanghai, China, 200240
 
*Email: [mailto:xiangyin@umich.edu xiangyin@umich.edu]
 
*Email: [mailto:xiangyin@umich.edu xiangyin@umich.edu]
 +
  
 
''' [http://www-personal.umich.edu/~ycwu/ Yi-Chin Wu] '''
 
''' [http://www-personal.umich.edu/~ycwu/ Yi-Chin Wu] '''
 
*‎Software Engineer<br />Pure Storage
 
*‎Software Engineer<br />Pure Storage
 
*Email: [mailto:ycwu@umich.edu ycwu@umich.edu]
 
*Email: [mailto:ycwu@umich.edu ycwu@umich.edu]
 +
  
 
''' [http://web.eecs.umich.edu/~edallal/ Eric Dallal] '''
 
''' [http://web.eecs.umich.edu/~edallal/ Eric Dallal] '''

Revision as of 20:47, April 6, 2017

UMDESgrp.png


We study dynamic systems where the transitions are event-driven. - Stéphane Lafortune


Contents

Members

Faculty

Stéphane Lafortune

Current Students

Yiding Ji

Romulo Meira Goes

Alumni

Xiang Yin


Yi-Chin Wu


Eric Dallal


Hongwei Liao


Yin Wang


Richard Hill


Weiling Wang


Sahika Genc


Olivier Contant


Kurt R.Rohloff


Tae-Sic Yoo


Rami Debouk


George R. Barrett


Isaac Porche III


Yi-Liang Chen


Meera Sampath


Raja Sengupta


Nejib Ben Hadj-Alouane


Sheng-Luen Chung


Enke Chen


Hyuck Yoo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
EECS @ UM
Tools